Tangazo la Kuhesabu Mali

Bohari ya Dawa (MSD) inawaarifu wateja wake wote wa Hospitali, Vituo vya Afya na Zahanati kuwa; kuanzia tarehe 15/6/2017 mpaka tarehe 30/6/2017 litafanyika zoezi la kuhesabu mali kwa mujibu wa sheria. Kutokana na zoezi hilo la kuhesabu mali, maghala yote ya MSD  yatafungwa kwa kipindi cha wiki mbili kuanzia tarehe 15/6/2017.

Maombi yote ya dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya maabara yawasilishwe MSD kabla ya tarehe 7/6/2017, ili kukidhi mahitaji wakati wote maghala yetu yatakapokuwa yamefungwa. 

Aidha, huduma ya dharura ya kupata mahitaji itatolewa, pale tu itakapothibitika uhitaji.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker